Anasayfa / C#.Net / C#’da Diziler ve Dizi Kullanımı
c# diziler

C#’da Diziler ve Dizi Kullanımı

Aynı tipteki değişkenleri, bellekte arka arkaya saklamak isteğimizde dizileri kullanırız. Dizideki tüm değişkenlerin  isimleri birbiriyle aynıdır. Diziler tüm programlama dillerinde bulunan önemli veri yapılarından biridir. Değişkenlerle yapılacak karmaşık işlemler dizi kullanımı ile kolayca çözülebilir.

Aşağıdaki örnekte bir dizinin bellekte verileri nasıl depoladığı temsilen gösterilmiştir.

c# dizi

C#’da Dizi Tanımlama

C#’da bir dizi oluşturmak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Fakat dizi nasıl oluşturulursa oluşturulsun çalışma mantığı aynıdır.

int[] sayilar=new int[25];

Yukarıdaki örnekte int türünde sayilar isminde 25 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır.

sayilar[0]=48;    //Dizinin 0. indisine 48 değeri atandı.

sayilar[4]=-25;  //Dizinin 4.indisine -25 değeri atandı.

Eğer diziye tanımlandığı anda değer atamak istersek, aşağıdaki gibi bir tanımlama kullanabiliriz.

string [] isimler={“Ali”, “Leyla”, “Murat”, “Hülya”};

Yukarıdaki tanımlamada dizi boyutu belirlenmemiştir. Böyle durumlarda dizinin başlangıçtaki eleman sayısı dizinin boyutunu verecektir.

Dizi tanımlandığı anda eleman sayısı verilmek zorunda değildir. Aşağıdaki gibi bir tanımalamda kullanılabilir.

int [] dizi;

dizi=new int[8];

Diziye Değer Atama ve Atanan Değerlere Erişim

Yukarıdaki örnekleri dikkatle incelediyseniz dizilere değer atama işleminin indis numaraları ile yapıldığı dikkatinizi çekmiştir.

string [] ogrenciler = new string [10];

ogrenciler[0]=”Rüya”;

Yukarıdaki örnekte ogrenciler isminde string türünde 10 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır. Alt satırda ise dizinin 0. indisine Rüya değeri atanmıştır. Bu değeri ekranda göstermek istersek, aşağıdaki satırı kullanabiliriz.

Console.WriteLine (ogrenciler[0]);

Döngülerle Dizi İşlemleri

Dizilerin güçlü yapısını daha iyi kavrayabilmek için döngüler yardımıyla birkaç örnek üzerinde duralım.

Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayının ortalamasını bulan programı Konsol uygulaması şeklinde yapalım.

Yukarıdaki örnekte bir for döngüsü yardımıyla 10 adet sayı klavyeden girildi. Her sayı girildiğinde girilen sayı toplam değişkenine eklendi. Sayı giriş işlemi bittiğinde ise ortalama hesaplanıp ekranda gösterildi.

Gerekirse başka bir döngü yardımıyla girilen her sayı sırayla ekranda gösterilebilir.

Bir sonraki yazımda dizilerle ilgili önemli metodlardan bahsedeceğim. Konuyla ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir!

c# müzik çalar yapımı

C# ile Müzik Çalar Yapımı

Bu dersimde Windows’un kendi müzik çaları olan Windows Media Player’ ı C# içerisin de kullanarak …


16 Yorumlar

 1. Uyruk Tc ve yaş 13’den büyükse sinema ücresizdir, Tc ve yaş bilgileri 13’den büyükse sinema 10 TL dir
  Uyruk digerleri ve yas 13’den küçükse sinema 5 TL dir
  Uyruk digerleri ve 13 den buyukse sinema 15 TLdir

  • int uyruk;
   int yas;
   Console.WriteLine(“Kişinin uyruğu nedir? 1-TC, 2-Diğer”);
   uyruk = (Convert.ToInt32(Console.ReadLine()));
   uyruk = 1;

   Console.WriteLine(“Kişinin yaşı nedir?”);
   yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   if (uyruk == 1 && yas > 1)
   Console.WriteLine(“Filme 10TL ile giriş yapabilirsiniz.”);

   else if (uyruk==1 && yas< 13 )
   Console.WriteLine("Filme ücretsiz giriş yapabilirisniz.");

   else if (uyruk==2 && yas <13)
   Console.WriteLine("Filme 5TL ile giriş yapabilirsiniz.");

   else
   Console.WriteLine("Filme 15TL ile giriş yapabilirsiniz.");

  • Uyruk Tc ve yaş 13’den büyükse sinema ücresizdir, Tc ve yaş bilgileri 13’den büyükse sinema 10 TL dir

  • string uyruk;
   Console.WriteLine(“tc”);
   Console.WriteLine(“diğer”);
   Console.Write(“uyruğunuzu giriniz: “);
   uyruk = Console.ReadLine();

   if (uyruk == “tc”)
   {
   int yas;
   Console.Write(“yaşınızı giriniz: “);
   yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

   if (yas 13)
   {
   Console.WriteLine(“bilet fiyatı = 10”);
   }

   }
   else if (uyruk == “diğer”)
   {
   int yas;
   Console.Write(“yaşınızı giriniz: “);
   yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

   if (yas > 13)
   {
   Console.WriteLine(“bilet fiyatı = 15”);
   }
   else if (yas <= 13)
   {
   Console.WriteLine("bilet fiyatı = 5");
   }

   }

   Console.ReadKey();

 2. Kelime dizisi oluşturacağım nasıl yapabilirim

 3. 20 kişiye ait isim ve notları büyükten küçüğe isimlerle beraber sıralayan program C#

 4. Kullanıcının girdiği metni yine kullanıcının istediği sayıda yazdıran program

 5. Console.WriteLine(“Metin Girin”);
  var metin = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine(“Nece Defe Firlatmaq Isteyirsiz?”);
  var frr =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  for (int i = 0; i < frr; i++)
  {
  Console.WriteLine(metin);
  }

  gecde olsa :))))

 6. string metin;
  int tekrar;
  Console.WriteLine(“Çoğaltılmasını istediğiniz metni girin”);
  metin = Console.ReadLine();
  Console.WriteLine(“Kaç defa yazılacak?”);
  tekrar = int.Parse(Console.ReadLine());
  for (int i = 1; i <= tekrar; i++)
  {
  Console.WriteLine(metin);
  }
  Console.ReadKey();

 7. 5 tane il adı içeren bir dizim tanımlayınız tanımladığnğz dizenin içerisinde yer alan pilaka kodunu dışardn girildiğinde ilin adını ekrana yazdıran dizeyi oluşturun

 8. Ahmet AKKAYA

  Günleri Sıralayan Bir Örnek Yaparmısınız

 9. namespace ConsoleApplication14
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  String[] sehir = { “İstanbul”, “Hatay”, “Adana”, “Elazığ”, “Kastamonu” };
  String[] sehirplaka = {“34″,”31″,”01″,”23″,”37”};
  for (int i = 0; i < sehir.Length; i++)
  {

  }

  int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  for (int i = 0; i < sehirplaka.Length; i++)
  {

  if (a == Convert.ToInt32(sehirplaka[i]))
  {
  Console.WriteLine(sehir[i]);
  Console.ReadKey();
  }
  }
  }
  }
  }

 10. 2 sutunlu dizide rastgele atanan sayılar he satır da en küçüğünü bulan program?

 11. dışarıdan girilen bilgileri diziye aktaracak daha sonra da aktarılan bu değerleri başka bir class da nasıl kontrol ettirebiliriz. tabi dışarıdan yapılan girişe göre diziyi kontrol ettirecek

 12. Mart 9, 2020 at 09:23

 13. string uyruk;
  int yas;
  Console.Write(“uyruk tc/diger :”);
  uyruk = Console.ReadLine();
  Console.Write(“yasiniz :”);
  yas=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  if ((uyruk ==”tc”)&&(yas13))
  { Console.Write(“odenecek miktar 10 TL”); }
  else if ((uyruk==”diger”)&&(yas13))
  { Console.Write(“odenecek miktar 15 TL”); }
  else
  { Console.Write(“hatali bilgi girisi…”); }
  Console.ReadKey();

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.