Anasayfa / Algoritma / Yazılım Geliştirme Süreci ve Aşamaları
yazilim

Yazılım Geliştirme Süreci ve Aşamaları

Yazılım geliştirme süreci bir problemin çözümüne ya da sistemin gerçekleştirilmesine yönelik planlama aşamasından yazılımın teslimine kadar yürütülen çalışmaların bütünüdür. Bu sürecin uygulanması projenin büyüklüğüne, ekibin örgütlenmesine ve sistemin amaçlarına göre farklılıklar gösterebilir. Fakat sürecin klasik özellikleri arasında sistemin yavaş yavaş, aşağıdan yukarıya doğru geliştirilmesi, bir aşamadan diğerine yatay ve ardışık bir şekilde geçilmesi gösterilebilir.

Yazılım geliştirme sürecinin ilerleyişini aşamalar halinde inceleyelim.

1-Müşteri Talepleri: Yazılımın temel amacı müşterinin problemlerine çözüm sunmak ve gereksinimlerini karşılamak olduğu düşünüldüğünde bu aşamanın projenin temelini oluşturduğu görülür. Müşteri istekleri, uygulanabilirlik, donanım yeterlilikleri, süre ve maliyet konuları detaylı şekilde değerlendirilmeli, tüm konular açıklığa kavuşturulduktan sonra sözleşme hazırlanmalıdır. Bu aşamada değerlendirilmeyen veya gözden kaçan hususlar gereksiz masraflara, zaman kaybına hatta projenin yarım bırakılmasına sebep olabilir.

2-Planlama: Projeye başlamadan önce kullanıcı istekleri de dikkate alınarak proje gereksinimleri belirlenir. Projenin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar ki sürede izlenecek yol ve yöntemler ile donanım maliyeti, personel iş bölümü, proje yöneticisinin öngörü ve seçimleri, proje adımlarının sürece dağıtılması gibi unsurlar değerlendirilir.

3-Çözümleme ve Tasarım: Sistemin çalışmasıyla ilgili işlev ve görevler donanım, yazılım ve kullanıcılara dağıtılır. Donanım için tanımlamalar yapılarak hazır ticari ürünlerin siparişleri verilir, özel donanımlar tasarlanıp geliştirilir ve üretimi yapılır. Kullanılacak donanımlara göre yazılım ihtiyaçları belirlenerek, çalışma ortamı ve veritabanı modellenir, kütüphaneler oluşturulur, kullanıcı ara yüzü tasarlanır, kodlama yapılır, hatalar giderilir ve modüller birleştirilerek yazılım oluşturulur.

4-Sistem Tümleştirme: Geliştirilen yazılım öğeleri, üretilen ya da hazır olarak alınan donanım öğeleriyle tümleştirilir. Tümleştirme işlemi karmaşık donanım yapılarının birlikte çalıştığı projelerde daha titiz bir çalışma gerektirir. Bu aşama için yeterince zaman ayrılarak üretilen prototipler üzerinde deneysel testler yapılır, hata oranları incelenir, gerekli görülürse yazılımsal ve donanımsal düzenlemeler gerçekleştirilir. Tümleştirmesi tamamlanan tüm öğeler bir bütün haline getirilir ve sistemin asıl çalışacağı ortamda son bir test işlemine tabi tutulur. Bu süreç aynı zamanda sistemin doğrulama ve sağlamasını da içerir.

5- Teslim: Sistemin kullanıcıya teslimi içinde belirli bir süreç gereklidir. Bunun içerisinde sistemin kullanımından sorumlu kişilere işletmen eğitimi verilmesi ve ilk kullanım sonunda ortaya çıkan hataların giderilmesi gelmektedir.

Birçok kaynak yazılım ve donanım bakım işlemlerini de bu sürece dahil etmektedir. Bakım işlemi ile ilgili konular mutlaka sözleşme içerisinde yer almalı buna bağlı olarak garanti süresi belirlenmelidir.

İlginizi Çekebilir!

stack veri yapısı

Stack (Yığıt) Veri Yapısı

Stack, Last In First Out (LIFO) yani son giren ilk çıkar mantığıyla çalışan basit bir …


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.